26/12/09EL MAL DE LES FLORS/EL MAL DE LAS FLORES


Ana Rosa Bustamante Morales
A meitat de la soga
he corregut a temps
sense pensar
que malgrat tots els refilets
el silenci de les ciutats
sotmetran la meua pau.
En mitad de la soga
he corrido a tiempo
sin pensar
que a pesar de todos los trinos
el silencio de las ciudades
someterán mi paz.Cap per amunt miola
la mamífera nit
i jo et perseguesc i m’engoleixes
sense pietat.
Boca arriba maúlla
la mamífera noche
y yo te persigo y me engulles
sin piedad.


Entre albes i albes
el seu aire fresc
llepant la funda
dels somnis
que voldrien volar.
Entre albas y albas
su aire fresco
relamiendo la funda
de los sueños
que quisieran volar.


Entrevist al nocturn
Carrer musita un grill
Estés entre joncs muts
Tots dos
Se’ns acosta
El cel estrellat
Per a esclafar-nos
La desil·lusió.
Entrevisto en la nocturna
Calle musita un grillo
Tendido entre juncos mudos
Los dos
Se nos acerca
El cielo estrellado
Para aplastarnos
La desilusión.


L’espina dol al capciró
com si fóra el meu cor.
La espina duele en la yema
como si fuera mi corazón.
Escombrada garba
inútil
aixafada escriu
amb prou feines la seua fi.
Escombrada gavilla
inútil
aplastada escribe
a duras penas su final.


Sense treva ni tan sols  
circular la meua sang en la teua sang
com una sola flama
que s’extingeix sola.
Sin tregua quisiera
circular mi sangre en tu sangre
como una sola llama
que se extingue sola.


En trasquiló penja el meu cap
d’una llum llampeguejant
de la burla acosa
acusa la tenebrosa bufetada
al moribund.
En vilo cuelga mi cabeza
de una luz relampagueante
de la burla acosa
acusa la tenebrosa bofetada
al moribundo.


Fresa magistral
Per a restar en la teua memòria
La gràcia finita
De la meua generosa intenció.
Desova magistral
Para quedarme en tu memoria
La gracia finita
De mi generosa intención.


Enorme ocell
Que la seua llàgrima vessa en ple vol
I sembla ploure amb sol.


Enorme pájaro
Que su lágrima vierte en pleno vuelo
Y parece llover con sol.


La riallada fereix
Rient ens confirma
Que la mort és una dentegada
Que sempre venç.
La carcajada hiere
Riente nos confirma
Que la muerte es una dentellada
Que siempre vence.


Plagat mestratge
del segle llosc
la foguera ens crema
els parracs.
Llagada maestría
del siglo lerdo
la hoguera nos quema
las pilchas.Abatut l’he vist

i li he vist el seu rostre triomfant


mora en la seua façana
que tria íntegre.
Abatido lo he visto
y le he visto su rosto triunfante


mora en su fachada
que elige íntegro.
Llengua cega de les meues raneres
moribunda sexuada
així esperaré la llum.
Lengua ciega de mis estertores
moribunda sexuada
así esperaré la luz.


La fam és la gàbia
del món
Miserable llibertat
De negra nit mesquí aire.
El hambre es la jaula
del mundo
Miserable libertad
De negra noche mezquino aire.


Picardeja com la lluna
les rosades ombres d’estranys
horts
nacrat llavi agitant-se
entre els meus vestits
floreix invisible càncer
esquerp abandó
dels pobles innocents
del món sense llum.
Merodea como la luna
las rociadas umbras de extraños
huertos
nacarado labio agitándose
entre mis vestidos
florece invisible cáncer
torvo abandono
de los pueblos inocentes
del mundo sin luz.


Ossera d’aigües veloces

ossera d’assedegats sense fe
clamen per la vida
...


Osario de aguas veloces
osario de sedientos sin fe
claman por la vida
o por la muerte
o por la inconsciencia
de estar solos.


Ínfima fissura
que va per una boca
que no crida els seus odis.
Ínfima fisura
que va por una boca
que no grita sus odios.


No li he mostrat  les meues escates
perquè m’estime
abans del trenc d’alba.
No le he mostrado mis escamas
para que me ame
antes del amanecer.


Els enderrocs ens cobreixen
i hem defugit
el desenllaç definitiu
la síl·laba aqueix exabrupte
fònic
que és tromba brava
en aqueixa sina ingènua.
Las ruinas nos cubren
y hemos esquivado
el desenlace definitivo
la sílaba ese exabrupto
fónico
que es tromba brava
en ese seno ingenuo.


Olor hi ha en la meua esquerda fosca
Pot ser un déu avergonyit
Com jo jau
Entre les tombes
I cenotafis que en acabant
Aniran a la fossa comuna
Amb la seua esperança celestial.
Olor hay en mi grieta oscura
Puede ser un dios avergonzado
Como yo yazgo
Entre las tumbas
Y cenotafios que luego
Irán a la fosa común
Con su esperanza celestial.


Aqueix cànter ha aixoplugat
els pètals entre les seues fredes
concavitats entre larves
decantades al fons.
Ese cántaro ha cobijado
a los pétalos entre sus frías
concavidades entre larvas
decantadas en el fondo.


He vagarejat per les rotondes
Tumultuoses
Ensordida
I la roïnesa imperdonable
De la desídia.


He ambulado por las rotondas
Tumultuosas
Ensordecida
Y la ruindad imperdonable
De la desidia.


La llum ens obri els ulls
i ens tanca la respiració.
 La luz nos abre los ojos
y nos cierra la respiración.Feroç buit a on anar sense rumb,

de pressa i sol,
pels imprecisos carrers mig foscos
de la tarda tarda. 
Feroz vacío donde ir sin rumbo,
de prisa y solo,
por  las imprecisas calles semioscuras
de la tarde tarde. 

No hay comentarios: